AQ10®

Anti-oídio para videira, cucurbitáceas, solanáceas, pequenos frutos e roseiras